مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به فراخوان دهم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مشمول شدن کالاهای آرایشی، بهداشتی و عطریات به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ ۱۰ درصد به فاکتورها اضافه شده و این مبلغ تماما به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد.